8.9

MVO ambitie

Schoonderwoerd heeft de ambitie om haar sociaal maatschappelijke inslag zo concreet, voelbaar en merkbaar mogelijk te maken in de komende jaren. Onze drive is naast het ontwikkelen van mens en organisatie om, waar mogelijk, een concrete bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en het gezond maken en houden van onze maatschappij. Met name op de thema's: verdraagzaamheid, eenzaamheid, discriminatie, armoede en goed leiderschap.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is natuurlijk een breed begrip. Onderstaande opsomming geeft aan hoe wij MVO tot nu toe hebben ingebed in onze organisatie:
  • Op aanvraag verlenen wij korting op onze trainingsprijs (exclusief materiaal en accommodatie) van open en in-company trainingen voor medewerkers werkzaam bij Maatschappelijke Organisaties*.
  • Last minute korting: binnen twee weken voor startdatum van open trainingen kunnen medewerkers van Maatschappelijke Organisaties zich inschrijven met korting op de trainingsprijs (exclusief materiaal en accommodatie).
  • Wij bieden onze trainingsruimte/ vergaderruimte tegen kostprijs aan voor Maatschappelijke Organisaties.
  • Op aanvraag bekijken we de mogelijkheden om gratis maatwerk trainingen te verzorgen voor Maatschappelijke Organisaties die geen budget hebben om hun vrijwilligers te ontwikkelen.
  • Wij stimuleren deelnemers aan onze open trainingen om met het openbaar vervoer naar de trainingslocatie te komen (dat wordt beloond met een attentie).
  • Wij organiseren activiteiten voor minder bedeelden op onze locatie.
*Wij verstaan onder Maatschappelijke Organisaties: Organisaties zonder winstdoelstelling die een concrete bijdrage leveren aan het welzijn van mensen en dieren in onze maatschappij alsook die van andere landen. En die voor een groot deel afhankelijk zijn van giften en vrijwilligerswerk.

Wij zullen onze MVO doelstelling de komende jaren verder vorm geven met concrete acties. Wij horen graag of jij nog tips of ervaringen hebt die ons verder kunnen helpen groeien in dit gedachtengoed.

Graag tips mailen naar info@schoonderwoerd.nl o.v.v. MVO ambities.