8.9

80-20 methode van leren

Op dit moment wordt het 70-20-10 model van Jennings door veel organisaties onderzocht en hier en daar geïmplementeerd. Of het model nu wetenschappelijk bewezen is of niet, maar met je boerenverstand kun je wel inschatten dat als je het niet als dogma ziet maar als leidraad, het een verstandige manier is om naar leren te kijken.

Schoonderwoerd is heel blij met de opkomst van deze methode van naar leren kijken. Het rendement van leren blijft in deze branche altijd een lastig discussiepunt. Maar als je naar de volgende uitgangspunten kijkt, dan krijg je een hele andere discussie:

  1. Wij vinden dat 80 % van het leren in een organisatie moet plaatsvinden;
  2. 20 % van het leren moet door een specialist gefaciliteerd worden, hetzij een interne specialist, hetzij een externe specialist.
Waarom krijg je een andere discussie?

Omdat organisaties op dit moment nog zelden ingericht zijn om op de 80-20 wijze te leren. Om dit te kunnen is een basisvoorwaarde dat je het systeem van leren opnieuw inricht, anders naar talent gaat kijken en nieuwe technieken van leren gaat aanbieden.

DTO model

Wij hebben het DTO model (Duurzame Talent Ontwikkeling) ontworpen en zijn constant in gesprek met organisaties om dit model te optimaliseren. Belangrijkste gedachte is wel dat je een lerende organisatie kunt creeeren, mits het management ondersteunend is aan de organisatiedoelen en haar medewerkers. Dit vraagt om verbindend leiderschap, samenwerken en een sterke gezamenlijke visie.