8.9

De Reis van de Held

De Reis van de Held
Verbeter de samenwerking door medewerkers hun unieke verhaal te laten vertellen. Door unieke verhalen uit te wisselen ontstaat onderling vertrouwen. Vertrouwen staat aan de basis van werkelijke samenwerking.
 • We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn.

  Iedereen heeft een eigen verhaal: je wordt geboren, leeft je leven en sterft aan het eind. Ook ieder bedrijf heeft een eigen verhaal: het wordt opgericht, tot bloei gebracht en uiteindelijk gesloten, overgenomen of failliet verklaard. Dit zijn de grote verhalen. De grote verhalen bestaan weer uit vele kleine verhalen. Vele verhalen zijn onbekend waardoor er interpretaties ontstaan en oordelen. Hierdoor ontstaat er miscommunicatie waardoor het onderling vertrouwen afneemt. Mensen zijn stapeldol op verhalen, maar wie kan er tegenwoordig nog een goed verhaal vertellen?

  Doel van de Workshop:

  De samenwerking verbeteren door deelnemers te leren om hun unieke verhaal te vertellen. Het verhaal van de held. Door unieke verhalen uit te wisselen ontstaat onderling vertrouwen. Vertrouwen staat aan de basis van werkelijke samenwerking.

  Programma:

  De deelnemers krijgen eerst met behulp van beelden (filmfragementen) uitleg over de stappen in de cyclus van de reis van de held. De deelnemers doorlopen daarna de gehele cyclus en leren stap voor stap hun eigen verhaal te vertellen. Vervolgens worden de relevante kernthema’s van het team geïnventariseerd. Als het belangrijkste thema geïdentificeerd is dan start ‘de gezamenlijke reis van de held’. Op interactieve wijze wordt de cyclus wederom doorlopen en wordt verhalenderwijs volstrekt helder wie welke rol wanneer speelt en wat er nodig is om de reis zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

  Uitleg:

  We zijn allemaal de held in ons eigen verhaal. Als held streven we bepaalde doelen na. Dit gaat niet vanzelf. Onderweg worden we gedwarsboomd door allerlei obstakels. Door deze te overwinnen, komen we dichter bij ons doel. Uiteindelijk bereiken we onze bestemming. De ervaring heeft ons veranderd, wijzer gemaakt. Even rusten we op onze lauweren, tot een nieuw verlangen zich aandient. Zo groeien we van het ene avontuur in het andere, een cyclisch proces. De eerste die deze universele ‘reis van de held’ in kaart bracht, was Joseph Campbell in 1949.

  De reis van de held kan in een cyclisch model worden weergegeven. Het model ziet er als volgt uit

  Model De reis van de held

  Zie Christopher Vogler (The Writer’s Journey), bewerkt door Mieke Bouma (Storytelling in 12 stappen)

  Ieder verhaal volgt deze cyclus. Vanuit de uitgangspositie – de oude wereld – krijgt de held een oproep tot avontuur. De aanvankelijke orde wordt verstoord, waardoor de held in beweging komt. Zij gaat op pad en komt in een nieuwe wereld terecht. Hier moet zij ‘de schat’ (materieel of immaterieel) veroveren die nodig is om de orde te herstellen. Als alles goed gaat, keert de held als overwinnaar terug naar huis en is het evenwicht hersteld. Een triadische gang van orde (begin) via chaos (midden) naar resolutie (eind).

  Storytelling kent vele toepassingen. Het biedt mensen de ruimte om hun eigen verhaal in te passen binnen het grotere verhaal. In het bedrijfsleven wordt gesmeten met abstracte begrippen. Die begrippen interpreteert iedereen anders vanuit een eigen sociale werkelijkheid, een referentiekader dat haaks kan staan op dat van anderen. Via verhalen kom je erachter wat er echt gedacht en gevoeld wordt: abstract wordt concreet. Verhalenderwijs kan het goud gedolven worden van heersende opvattingen, belangen, waarden en gevoelens. Verhalenderwijs bouw je aan onderling vertrouwen. Verhalenderwijs ontstaat de echte dialoog. De echte dialoog maakt het gezamenlijke werkelijke potentieel zichtbaar.

   

   

Heb je een vraag over deze training?
Bel ons: Of stel je vraag per mail:
Contact