8.9

Teamscan

Teamscan

Heeft je team een ‘opwaardering' nodig? Wil je gezamenlijk effectiever presteren vanuit meer flow? Op basis van de door Schoonderwoerd ontwikkelde teamscan breng je in korte tijd versnelling teweeg in de teamperformance.  Met dit diagnose-instrument  - de vragen, de antwoorden en de interpretatie daarvan -  ontdek je in korte tijd hoe je team ervoor staat en welke concrete verbeterpunten er zijn om aan te werken.

Voor wie?

Deze  scan is bestemd voor leidinggevenden en teamleden die:

  • knelpunten ervaren waarbij het onduidelijk is wat er precies aan de hand is;
  • inzicht willen in de huidige stand van zaken op een aantal invalshoeken;
  • in korte tijd een versnelling van de performance willen bereiken;
  • kortom tot een betere teamprestatie willen komen.

De teamscan kan gebruikt worden voor een bestaand of een nieuw geformeerd team.

Resultaat

Na afloop van de Teamscan:

  • heb je een analyse hoe je team functioneert, waarbij de effectiviteit en de belemmeringen duidelijk in beeld zijn gebracht;
  • ziet het team in een oogopslag waar winst valt te halen en waar de knelpunten zitten;
  • is het duidelijk hoe vanuit individuele diversiteit de teamleden elkaar kunnen versterken
  • beschikt het team over een concreet actieplan om de teamperformance te verbeteren.

Inhoud

Met de Teamscan bepaal je hoe het team en de leidinggevende zich kunnen opwaarderen. De werkvorm is een twee uur durende interactieve opstelling waarbij iedereen vanuit het team actief betrokken wordt. Op respectvolle, leuke, maar ook confronterende wijze, worden de teamleden aan de hand van vragen ten opzichte van elkaar geplaatst. De theorie erachter is een combinatie van voorkeursprofielen, systemisch werken en Lencioni (Level of trust).

Werkwijze en leerstijl

Leren en ontwikkelen gaat niet zomaar. Het vergt tijd, oefening, durf en overredingskracht voor jezelf en je omgeving. Een veilige groepssfeer tijdens de teamscan en de interpretatie ervan nodigt uit tot openheid over en bereidheid tot verbetering. De werkwijze is zeer interactief, waarbij zowel de leidinggevende als de teamleden veel input leveren voor de diagnose.

Teams

De teamgrootte varieert tot 10 deelnemers. Voor groepen boven dit aantal komen we met twee trainers waardoor de investering het dubbele wordt. Wij hebben ruime ervaring met teams uit alle lagen uit de organisatie.

Duur

De teamscan duurt maximaal 2,5 uur. Ter voorbereiding dienen er twee vragenlijsten ingevuld te worden die totaal per persoon circa 20 minuten vragen.

Prijs

€ 495,00 ex BTW.


Wil je ook een scan laten maken van jouw team? Neem contact met ons op; dan gaan we aan de slag.

Contact
Filters